1144

Första gången du ansöker om färdtjänst behöver du skicka med ett intyg tillsammans med ansökan. Du får ett beslut. Svaret på din ansökan om färdtjänst får du i ett beslut från färdtjänstnämnden. Inom fjorton dagar skickas ditt färdtjänstkort till dig.

Ansökan om färdtjänst gotland

  1. Konservator fugle priser
  2. Vad innebär källkritisk

Övrigt (bifoga intyg som styrker grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning) Besparingar Kapital/Aktier/Fonder Uppge om du har en funktionsnedsättning, enligt ovan Erhåller du hjälp från kommunen (färdtjänst, hemtjänst, ekonomisk hjälp); i så fall vad? 2020-06-03 Hur ansöker du om färdtjänst. Fyll i e-tjänsten eller ansökningsblanketten som du hittar längst ner på den här sidan. Här kan du läsa mer om färdtjänst. OBS. Ibland kan läkarintyg begäras som komplement till ansökan om färdtjänst. Detta begärs i så fall av handläggaren.

Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer. Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus.

Ansökan om färdtjänst gotland

Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet. Frågor och mer information. Välkommen att kontakta oss på kommunen om du har frågor kring din ansökan eller ditt färdtjänsttillstånd. Ansökan om färdtjänst, att fylla i via datorn [pdf] >> Lansering av e-utbildning för färdtjänstutredare Nu finns en e-utbildning för dig som färdtjänstutredare tillgänglig på Region Stockholms Lärtorg (publika kurser).

Ansökan om färdtjänst gotland

Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.
Parkering stockholm stad

Ansökan om färdtjänst gotland

Upplysningar till blanketten ”Ansökan om färdtjänst” 4 (4) Biståndshandläggare, handläggare, hemtjänst eller personal från vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller … Ansökan om färdtjänst VÄND → Namn Personnummer Adress Telefon Postadress Mobiltelefon Om beslutet ska skickas till annan än den sökande (t ex anhörig, god man/förvaltare) ange namn och adress här: Jag har följande funktionsnedsättning: _____ Ansökan om färdtjänst <> <> Behov av ledsagare. Du får alltid ta med en ledsagare utan kostnad när du reser på ditt färdtjänstkort i SL-trafiken och med Waxholmsbolagets båtar. VIKTIG INFORMATION Ansökan lämnas till kommunen AnsökningshandIingarna lämnas till den kommun, där du är folkbokförd.

Personuppgifter. Namn Personnummer Bostadsadress Postnr Postort Kontaktperson och telefonnummer, om annan än den sökande.
Återkalla fullmakt migrationsverket

Ansökan om färdtjänst gotland stad stockholm
seo proffs
mhfa lms
3 pm sweden time
vilka ämnen i avgaserna bidrar till markförsurning
linje pa sjon

Färdtjänstreglemente. Färdtjänstreglemente gemensamt för Skaraborg (pdf, 254.1 kB) Efter att vi har fått in en komplett ansökan tar det upp till tre veckor innan du får svar. Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig.