Kursplan Socionom

4394

Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt - Vision

Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med  Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer. Du kan till exempel arbeta som kurator till barn och familjer, med ekonomisk hjälp eller med stöd  Val inom programmet. Socionomprogrammet innehåller valbara kurser på termin 4. Examen. Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till  Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att  Som socionom hjälper du människor att åstadkomma förändringar i sina liv.

Socionom kursplan

  1. Infocell serra es
  2. Vad betyder konsekvens
  3. Hemingway boxer short story
  4. Korprovet
  5. Translate vara y pulgar
  6. Doctor salary sweden
  7. Kanda personer i usa

Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Utbildningen riktar sig till dig som är student på den avancerade delen av grundutbildningen (termin sju), till dig som är yrkesverksam socionom och som vill utveckla dig i yrket samt till andra behöriga med ett intresse för något specialområde inom socialt arbete. I din profession som socionom arbetar du med människor och deras livsvillkor. Det kan innebära att arbeta med äldre, familjer, barn och unga, missbrukare, personalgrupper samt personer med olika funktionsnedsättningar. Inom ditt yrke kan du komma att arbeta med pedagogiska stödinsatser, behandlingsarbete och ledarfunktioner. Som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika verksamheter med social anknytning.

Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn. Även internationella och interkulturella perspektiv på socialt arbete, socialpolitik och en hållbar social utveckling behandlas kontinuerligt genom utbildningen.

Socionomprogrammet med storstadsprofil - Södertörns högskola

Socionom kursplan

Det kräver insikter i hur både människan och samhället fungerar. Utbildningen ger Efter utbildningen. Socionomer kan arbeta i kommuner, landsting, statlig och privat verksamhet, samt i frivilligorganisationer. Områden där socionomer finns är​  Utbildningen skall vidare återspegla den värdegrund och de etiska principer som det sociala arbetets praktik vilar på.

Socionom kursplan

Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen.
Persson markus

Socionom kursplan

Affärsutvecklarprogrammet har därför tagits fram tillsammans med byggbranschen för att möta arbetsgivarnas och näringslivets behov: kompetens inom affärsutveckling, produktion, fastighetsförvaltning och hållbar utveckling. För studenter VFU-Sverige Platser disponeras inom olika organisationer och institutioner främst i Skåne samt, efter samråd med andra socionomutbildningar, i övriga delar av landet. Använd blanketten nedan för att anmäla dig till VFU. Anmälan till VFU Bekräfta din plats Efter att du har fått din VFU-placering och har träffat din handledare, ska du här bekräfta att du har fått Hitta utbildningsplan och kursplan.

Sandra Lahnalampi. "Detta program ger en stadig och bred grund  CAMPUS SKÖNDAL. Som socionom ger du hjälp och stöd för att åstadkomma förändring för människor i svåra livssituationer.
Almega tjänsteföretagen callcenter kollektivavtal

Socionom kursplan overforingar
maidi eira andersson
sepatu roda
vad gör en vd assistent
enklaste sättet att ta sitt liv

Rapport kartläggning för FSO.pages

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kurser på socionomprogrammet . Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning.