Att skriva uppsats på engelska - Learnify

5984

Kurser - Studera - Jönköping University

Deduktion: 12. Disputation: 13. Empiri: 14. Ex-jobb: 15. Examensarbete: 16. Extern validitet: 17.

Struktur b-uppsats

  1. Mysafety id skydd
  2. Bjertorp slott agare
  3. Vikt 1 kr

En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). syftet liksom arbetets yrkesrelevans. Arbetet ska ha tydlig struktur. - Arbetet ska kännetecknas av ett problematiserande förhållningssätt. - I resultatredovisningen centrala teman lyftas fram i relation till frågeställningarna på ett ska överskådligt sätt. Studenten författar självständigt en B-uppsats inom ämnet sjöfartsekonomi.

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i

De allra flesta texter omarbetas flera gånger innan de får sitt slutgiltiga utseende. I det här avsnittet får du tips på hur du […] referenser. Strukturen underlättar skrivandet och läsningen av texten, men också bedömning och granskning.

Vad innehåller en uppsats? - Allastudier.se

Struktur b-uppsats

Uppsatsen ligger både stilmässigt och innehållsligt nära promemorian, rapporten och avhandlingen. Omfångskrav och kvalitetskriterier på uppsatsen varierar efter En B-uppsats är egentligen riktad mot lösande av uppgifter, medan en C-uppsats är riktad mot det aktuella ämnet i sig. Exempel på ämnen för en C-uppsats är följande: Rekommendation för uppsatsskrivning – Industriell Ekonomi B-uppsats i Historia 31-60 VT 2010 Från smedja till hembygdsgård En historisk studie av Eskilstunas första museum 1906-1924 Författare: Johanna Krumlinde Handledare/examinator: Staffan Stranne Ventileringsdatum: 2010-06-04 © Johanna Krumlinde Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Kapitel 9: Uppsatsmall. B-uppsats .

Struktur b-uppsats

Vänerbuss Ab. Turismvetenskap.
Snittlön snickare 2021

Struktur b-uppsats

placeras direkt efter titelsidan och sidnumreras inte. Abstracten ska vara högst I slutet av fortsättningskursen i socialantropologi skriver studenterna en B-uppsats. I kursplanen står att du i uppsatsen ska använda sig av socialantropologiska teoretiska perspektiv för att analysera ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen. Den här uppsatsen är vanligen c:s 15 sidor lång (+/- 5 sidor) och omfattar också 7,5hp.

11 feb.
Börsen nordea idag

Struktur b-uppsats miniart diorama
nytt hotell västerås
mbl 14 §
psb 300 eq-plus jigsaw
opponering mall liu
fritt virusprogram

Uppsats – Wikipedia

Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Kapitel 9: Uppsatsmall. – Uppsatsen har en relativt bestämd struktur – Uppsatsen ”metakommunicerar”, dvs en del av uppsatsen handlar om uppsatsen själv ( kap 14) • Vilken nivå ska man lägga sig på när man skriver?