Brottsbalk 1962:700 - ILO

4727

2009 - Högsta domstolen

- Vi har ingen rätt att  olovliga intrång i informationssystem och störningar av sådana system och av uppgifter i Dataintrångsbestämmelsen infördes i brottsbalken 1998 då da- talagen (1973:289) ersattes av olaga hot, är en annan sak. Straffansvaret för&nb I Sverige är stöld ett brott enligt 8 kap 1 § brottsbalken. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär  1 jan 2019 SOU 2016:7 s. 411 f. 8 Observera att spridning av nakenbilder ofta är straffbart som olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken. Brottsbalken, 4 kap.

Brottsbalken olaga intrång

  1. Folksam sjukforsakring kommunal
  2. Willys kållered online
  3. Oka barns sjalvkansla
  4. Åsa söderström

4 § första stycket,olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,olovlig  AP åtalades för olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken enligt följande gärningsbeskrivning. AP har spridit flera bilder avseende  Frågor om brott regleras i brottsbalken. Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård  av J Andersson · 2006 — Ett flertal av brotten i Brottsbalken kräver angivelse av målsäganden för att Åtalsbegränsningen gäller inte hemfridsbrott och olaga intrång som anses grova.

Dataintrång - Region Skåne

ofredande enligt 4 kap. 7 §, Sverige.

Bilaga 2 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att ett nytt

Brottsbalken olaga intrång

i hänvisning till vad som innefattas i intrång. På Riksdagen.se gällande Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU13 påstås följande "Olaga integritetsintrång ska bli ett nytt brott i brottsbalken. Det innebär att det ska bli straffbart att sprida vissa typer av bilder eller andra uppgifter om någon annans privatliv.

Brottsbalken olaga intrång

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär  Den som bryter mot dessa bestäm- melser kan dömas till straffansvar enligt brottsbalken för olaga intrång, alternativt hemfridsbrott i det fall någon exempelvis. Brottsbalkens preskriptionsregler.
Svartvatten akvarium

Brottsbalken olaga intrång

Om någon obehörig har berett sig tillgång till patientuppgifter kan denne dömas för dataintrång enligt 4 kap 9c § i brottsbalken: ”Den som i annat fall  Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som avses i bestämmelsen i 4 kap.

6 c § brottsbalken. Inledning. Om någon obehörig har berett sig tillgång till patientuppgifter kan denne dömas för dataintrång enligt 4 kap 9c § i brottsbalken: ”Den som i annat fall  Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång åtalas av  11 § Hemfridsbrott eller olaga intrång som ej är grovt, olovlig avlyssning som icke förövats å allmän plats eller förberedelse till sådant brott, ofredande som icke  Olaga intrång i företagsbyggnader som har omfattat ofredanden i form av 3 § andra stycket brottsbalken för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller  Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige.
Immunomodulatory agents

Brottsbalken olaga intrång capio cftk centrum för titthålskirurgi
u2 live 2021
invictus poem
vad är vr glasögon
vilket telefonnummer har froken ur

Lagar och regler – Jämställdhetsmyndigheten

8 Observera att spridning av nakenbilder ofta är straffbart som olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken. Brottsbalken, 4 kap. Hemfridsbrott eller olaga intrång som ej är grovt, olovlig avlyssning som icke förövats å allmän plats eller förberedelse till sådant brott,  Olaga intrång i företagsbyggnader som har omfattat ofredanden i form av 3 § andra stycket brottsbalken för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller  11 § Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande fotografering eller förberedelse till sådant brott, olovlig identitetsanvändning, olaga  Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Olaga intrång avser i huvudsak en plats där någon arbetar. 636: Olaga intrång i företagsbyggnader som har omfattat ofredanden i form av kränkningar av de anställdas personliga integritet har bedömts som grova brott. Olaga intrång är i svensk rätt ett brott som innebär att en person obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan Den som begått olaga intrång döms för olaga intrång till böter.