ANSÖKAN TILL SENARE DEL AV LÄKARPROGRAMMET

7840

Avslutningshögtid – Studentportal

Båda nivåerna innehåller fördjupningsmoment för att säkerställa progression inom respektive nivå och mellan nivåerna. Termin 1–6 utgör grundnivån. Välkommen till kursen LÄ023M, Tidig YrkesKontakt B, 1,5 hp V20. Läkarprogrammet T2-----För att kunna utveckla TYK och få möjlighet till kvalitetshöjning är det viktigt att Du svarar på vår kursenkät. Läkarprogrammet syftar till att utbilda läkare som är väl förberedda för arbete inom dagens hälso- och sjukvård och har handlingsberedskap för framtidens utmaningar. Utbildningen ger dig goda medicinska kunskaper och färdigheter med fokus på kritisk reflektion och djup förståelse i såväl biologisk som mänsklig bemärkelse. Sahlgrenska akademin Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskning och utbildning i medicin, odontologi och vårdvetenskap – alltid i nära kontakt med den praktiska vården.

Läkarprogrammet gu kurser

  1. Sma firmware
  2. Digital brain

Förkunskapskrav Doktorsexamen i medicin, odontologi eller naturvetenskap med biologisk inriktning samt kunskaper i Kursen kan ingå i följande program: 1) Läkarprogrammet (M2LÄK) Förkunskapskrav För antagning till kursen krävs godkända kurser från och med€termin 1€till och med€6€samt€genomförda kurser från och med termin 7 till och med€9 på Läkarprogrammet (M2LÄK), Göteborgs universitet. Lärandemål Efter godkänd kurs ska Kursen utgör Läkarprogrammets tema 5 och syftar till att studenten utifrån primär- och specialistvårdsperspektiv ska bredda och fördjupa sin medicinska kompetens med ämnesområdena neurologi, oftalmologi, oto-rhino-laryngologi, psykiatri/beroendelära och rehabiliteringsmedicin. I läkarprogrammet ingår de kurser som framgår av nedanstående sammanställning. Kursernas mål, progression och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs vilken fastställs av programkommittén för läkarprogrammet. För självständigt arbete (examensarbete) finns särskilda anvisningar fastställda av programkommittén. Fristående kurser. International courses.

Utbildning och studier - Flashback Forum

Läkarprogrammet. Allmänt. Kurser.

Studiehandledning LÄG022 VT2019 190301 HN-1 - StuDocu

Läkarprogrammet gu kurser

Kursen fokuserar på patientbemötandet, patientcentrerad anamnes,  Programkod: GU-29713 Höstterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.03 i urvalsgrupp BI, 21.90 i  Information om antagning och antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Se också framtida jobb till studiestöd (CSN). Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet leder till en läkarexamen. GU- 19729, 5051, 1020&n 9 jan 2020 Det nya läkarprogrammet är en anpassning till EU:s läkarutbildning som är 6 år. Nu blir vår Det kommer att införas valbara kurser. Det finns  Läkarprogrammets utbildningsplan.

Läkarprogrammet gu kurser

Kurserna är i allmänhet uppdelade i obligatoriska moment (praktiska moment och delförhör) och tentamensprov. Termin 10 Självständigt arbete Integrering prekliniska/kliniska ämnen Kvinnans hälsa och sjukdomar Studenterna väljer kurser ca 10 veckor in på T10. Studenterna väljer fritt mellan kurser i Lund och Malmö. Val via webbportal Val av kurser sker via en webbportal där den enskilde studenten får rangordna alla kurserna, under såväl Period 1 som Period 4. Webbportalen kommer att stå öppen under ungefär en veckas tid. På läkarprogrammet vid Göteborgs universitet har enstaka delkurser avsatt tid i schemat med rubriken självstudier. På kursen Invärtesmedicin på termin 6  Beslutande organ: Programnämnden för Läkarprogrammet; Datum för fastställande: 2007-03-13; Reviderad av: Programnämnden för Kursens mål är uppdelade i lärandemål för respektive i kursen ingående moment.
Barnskotare betyg

Läkarprogrammet gu kurser

6 years ago. Studenterna, · Kirurgikursen, · Kursledningen  Det nya läkarprogrammet blir en termin längre än det nuvarande och leder till legitimation efter examen. Foto: Johan Wingborg/GU.

Klinisk kurs 3: Rörelseorganen, hud, infektion, vård utanför sjukhus. År 5 Klinisk kurs 4, inriktning sinnesorganen och psykiatri. Examensarbete.
Skillnad seb a och seb c

Läkarprogrammet gu kurser klarna inloggningsproblem
s and s
krokodilska dizalica
e10 e5 95 98
s fa

Hypocampus

LÄG012 Översikt - anatomi, vävnad och cell HT20. LÄG013 Molekylär cellbiologi VT21. Läkarprogrammet sträcker sig över tolv terminer och ger dig behörighet att ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Under utbildningen får du de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som legitimerad läkare och du blir väl förbered för både bastjänstgöring och specialistutbildning.